Anansi Storytelling

Op initiatief van de Nederlandse Ambassade wordt een Anansiboek geproduceerd voor jongvolwassenen op basis van verhalen uit een eerder gehouden schrijftraining in 2016 door de Schrijversvakschool. Het bijzondere van deze Anansiverhalen is dat Anansi positieve karaktereigenschappen worden toebedeeld. Het Anansiboek wordt een verhalenbundel, een verzameling van 10 verhalen.

Dit project bestaat uit twee hoofdonderdelen namelijk Storytelling rondom de
Anansiverhalen door de pedagogische instituten. Dit zijn, in alfabetische volgorde:

– Albert Cameron Instituut (ACI)
– Christelijk Pedagogisch Instituut (CPI)
– Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL)
– Pedagogisch Instituut Nickerie (PIN)
– Surinaams Pedagogisch Instituut (SPI)

En de distributie van de boeken naar de VOS scholen (Voortgezet Onderwijs op Seniorenniveau).

Het onderdeel Storytelling bestaat uit twee fasen. Tijdens de eerste fase krijgt elke deelnemende school één verhaal uit de tien toegewezen en mag er één zelf kiezen. Elk van de twee verhalen mag door maximaal drie mensen worden gebracht (vertelling plus ondersteuning door bijvoorbeeld toneel of muziek). De eerste fase wordt afgesloten met een voorstelling van beide verhalen op de eigen school. Deze voorstelling wordt naast het eigen publiek ook gevolgd door een vakkundig persoon die de uitvoerders zal voorzien van commentaar om hun voordracht te versterken.

De tweede fase bestaat uit de voorbereiding op de competitiedag en de competitie. De competitie is op zaterdag 5 augustus 2017. Op deze dag zullen maximaal 10 voordrachten meedingen naar de winst.

De deelnemende scholen zullen enkele exemplaren van de verhalenbundel krijgen. Hierbij wordt ook een start gemaakt met de distributie van het boek naar de VOS scholen.