Wereld Aarde Dag (WAD)

22 April is de Internationale Wereld Aarde Dag, de dag dat over de gehele wereld aandacht wordt besteed aan de zorg die we besteden aan ons milieu. Er worden bomen en struiken geplant en er wordt voorlichting gegeven over hoe we met onze aarde om moeten gaan om te zorgen dat ook toekomstige generaties onbelemmerd kunnen genieten van lucht, water en bodem.

ONZE AARDE – ONZE ZORG

In het kader van de WereldAardeDag 2017 heeft Stichting Projekten,
in samenwerking met Stichting MilieuWatchSuriname
en met financiele steun van FATUM Verzekeringen, een groot scholen-plant-programma op touw gezet.

Scholen ontvangen een lesbrief en materiaal om te planten.
Leerlingen planten bomen en struiken en plantjes en medewerkers van Stichting Projekten en LVV komen regelmatig kijken of wat geplant is, ook goed verzorgd wordt.

Want we moeten zuinig zijn op onze aarde….

De lesbrief van Stichting Projekten besteedt ook aandacht aan afval.  Kinderen maar ook grote mensen denken niet na over wat er gebeurt met de dingen die we weggooien. We gooien  afval op straat. We gebruiken plastic terwijl we weten dat plastic niet vergaat. Ons land vervuilt terwijl dat niet hoeft.

Op 18 mei heben leerlingen van GLO en VOJ een petitie aangeboden aan de voorzitter van De Nationale Assemblee met een dringend verzoek tot een streng en zorgzaam milieubeleid. Klik op de link voor de volledige tekst…

Petitie ter aanbieding aan DNA over zwerfafval en afvalscheiding_def