Wie we zijn

De stichting is een NGO, een niet-gouvernementele organisatie. De stichting werd in december 1993 opgericht, voornamelijk om de fysieke staat van schoolgebouwen te verbeteren en dat is zeker gebeurd. Nieuwe schoolgebouwen, onderwijzerswoningen, toiletgroepen, maar ook renovaties en reparaties, kortom alles wat maar technisch mogelijk en financieel haalbaar was, is uitgevoerd.

Maar… ook inhoudelijke ondersteuning in het onderwijs bleek hard nodig. Stichting Projekten heeft dan ook met de leerkrachten en de gemeenschap gewerkt aan de verbetering van het onderwijs, en dan speciaal voor de basisscholen en het VOJ (Voortgezet Onderwijs op Juniorenniveau).

Stichting Projekten heeft een bestuur bestaande uit:

  • De heer Humphrey Schurman, voorzitter
  • De heer Erwin Emanuels, penningmeester
  • De heer Robby G. Holband, bestuurslid
  • Mevrouw Jetty Polanen-van Hedel, bestuurslid

Stichting Projekten heeft na een aantal moeilijke jaren in januari 2016 een doorstart gemaakt.
Op dit moment bestaat de stichting uit 5 medewerkers die allen zeer gemotiveerd zijn om een nieuwe koers voor de stichting te bepalen.
De ultieme doelstelling van Stichting Projekten is het verbeteren van de toekomstmogelijkheden voor jongens en meisjes. Om dat doel te bereiken ontwerpt Stichting Projekten programma’s waarvoor fondsen gegenereerd dienen te worden.

Onze missie:
Op professionele wijze onderwijsondersteuning bieden, in de ruimste zin van het woord, op verschillende (aangepaste) niveaus.

Onze visie:
Het ontwikkelen en uitvoeren van op maat gesneden kindvriendelijke en interactieve en educatieve projecten/ programma’s.

De focus ligt op educatieve projecten rondom ecologie en biodiversiteit waarmee betrokkenheid bij milieubehoud tot stand wordt gebracht.

Werkwijze:
Alle werkzaamheden gebeuren op projectbasis, dat wil zeggen alle werkzaamheden hebben een begin en een eind en worden uitgevoerd in samenwerking met of in opdracht van andere organisaties.

Wat kan Stichting Projekten betekenen voor scholen, leerkrachten, ouders en verzorgers:
Er kunnen projecten op maat worden ontwikkeld. In onze kindgerichte projecten staan leren en plezier centraal.